top of page
People sitting on the road after car cra
HLR & Förstahälpen: Tjänster
Woman giving cardiopulmonary resuscitati

VUXEN HLR

Här får deltagaren kunskapen som krävs för att självständigt hjälpa en vuxen person som drabbats av hjärtstopp. Utbildningen består i huvudsak av praktisk träning. Kursen riktar sig till den breda allmänheten såsom kommuner, företag och föreningar. Vi är certifierade HLR instruktörer, vi följer HLR-rådets senaste riktlinjer vilket innebär att du kan försäkra dig om att du får en kvalitetssäkrad kurs. Här får du bl.a. lära dig att använda en hjärtstartare, utföra HLR med god kvalité och hur man agerar vid luftvägsstopp.

Kursen tar ca 2 tim

Woman performing cardiopulmonary resusci

BARN HLR

Den här kursen inriktar sig på hjärt- och lungräddning för barn och är avsedd för föräldrar/familj och personal som jobbar med barn som t.ex. förskolor och skolor. Under utbildningen går vi igenom hur man utför HLR på barn från 0 år och upp till puberteten. Du får också lära dig hur du hanterar luftvägsstopp när ett barn satt i halsen. Vi är certifierade HLR instruktörer, vi följer HLR-rådets senaste riktlinjer vilket innebär att du kan försäkra dig om att du får en kvalitetssäkrad kurs.


Kursen tar ca 2 tim

First aid at knee trauma. First aid by g

FÖRSTA HJÄLPEN / AKUT OMHÄNDERTAGANDE

Under den här kursen ger vi personalen både teoretiska och praktiska kunskaper i akut omhändertagande med målet att kunna rädda liv och omhänderta fram tills kvalificerad hjälp anländer.  Vi utgår ifrån S-CABCDE och adderar mervärden från försvarsmaktens metodik för systematiskt omhändertagande. Vi arbetar med en mix av teori och praktiska övningar. Vi ger er möjlighet att forma kursinnehållet baserat på er arbetssituation, bedömda och upplevda risker. Tex i  svårtillgängliga miljöer.

S = Safety / Säker plats

Är situationen eller platsen livsfarlig för dig själv eller den skadade?

C = Critical hemorrage / Livshotande blödning

Sök snabbt efter livshotande blödning och stoppa den (Om misstanke finns)

A = Airway / Lufvägar

Kontrollera och skapa fri luftväg.

B = Breathing / Andning

SE, LYSSNA, KÄNN och lär dig bedöma om andnings kvalitén

C = Circulation / Cirkulation

 Kontrollera puls, andra yttre blödningar, kan inre blödning misstänkas?

D = Disability / Medvetandegrad

Kontroll av medvetandegrad, känsel och rörelseförmåga.

E = Exposure / Exponering

Skydda den skadade mot omgivningen. Skydda mot kyla, förbered för transport

BRANSCHUTBILDNINGAR FÖR EN TRYGGARE ARBETSPLATS

Syftet med våra färdiga paket är att personalen skall få lära sig hantera de risker som kan uppstå i just er arbetsmiljö. Vi har tagit hänsyn till bedömda risker och arbetsskadestatistik  i respektive arbetsmiljö. Med det som utgångspunkt har vi sedan format utbildningen för att just din personal skall få ut så mycket som möjligt av investeringen i att anlita oss. Naturligtvis finns det en god möjlighet att anpassa innehållet efter era önskemål. Vårt mål är att bidra till kunskaper för att rädda liv.
(Naturligtvis kan vi helt anpassa en kurs efter era önskemål)

The harvester working in a forest. Harve

FÖRSTA HJÄLPEN SKOGSENTREPRENAD

Arbete med maskiner medför alltid risker, de vanligaste arbetsskadorna inom skogsbruket är fallskador, klämskador och svåra blödningar orsakade av motorsågsolyckor. Även skär, stick och brännskador förekommer. Den största utmaningen är den geografiska otillgängligheten, det tar som regel lång tid för ambulanspersonal att nå fram. En annan utmaning är att personalen ofta arbetar ensamma det innebär att första hjälpen ur ett "självhjälps perspektiv" kunskaper är oerhört viktigt. På vår kurs får man lära sig hur man tar hand om sig själv, sin kollega samt hur man förbereder avhämtning med helikopter.


Vi rekommenderar er att använda vår sjukvårdsväska där innehållet är anpassad för de skadetyper som är vanligast för er bransch. Vi genomför då utbildningen med exakt den sjukvårdsmateriel ni kan komma att behöva använda om olyckan är framme. 

Utbildning i fält (Vi kommer till er där ni arbetar)

Omfattning: 4 timmar

Deltagare: Max 12 per tillfälle

Pris: 12,500 :- ex moms

Utbildning i kurslokal (ni står för lokal)

Omfattning: 4 timmar

Deltagare: Max 12 per tillfälle

Pris: 9,500 :- ex moms

Online (via teams/zoom)

Omfattning: 3 timmar

Deltagare: max 12 per tillfälle

Pris: 5,500:- ex moms

Sjukvårdsväska 596 :- st ex moms

Kostnader för utbildnings materiel tillkommer (ca 2,000:- till 5,000:-)

Industriella verktyg

FÖRSTA HJÄLPEN INDUSTRI & BYGG

De flesta allvarliga arbetsolyckorna i industrin och byggbranschen inträffar under arbete vid fasta maskiner eller med handhållna maskiner och verktyg. Risken att drabbas av den här typen av olyckor är större för

16–25-åringar än för anställda som är äldre än 25 år. (källa arbetsmiljöupplysningen)  Rapporten visar att de vanligaste orsakerna till arbetsskador i industrin och byggbranschen är avsaknad av utbildning, fel val av verktyg, bristande maskinskydd, stress/ouppmärksamhet och individuella misstag.  


Vi rekommenderar er att använda vår sjukvårdsväska där innehållet är anpassad för de skadetyper som är vanligast. Vi genomför då utbildningen med exakt den sjukvårdsmateriel ni kan komma att behöva använda om olyckan är framme. 

Utbildning i fält (Vi kommer till er där ni arbetar)

Omfattning: 4 timmar

Deltagare: Max 12 per tillfälle

Pris: 12,500 :- ex moms

Utbildning i kurslokal (ni står för lokal)

Omfattning: 4 timmar

Deltagare: Max 12 per tillfälle

Pris: 9,500 :- ex moms

Online (via teams/zoom)

Omfattning: 3 timmar

Deltagare: max 12 per tillfälle

Pris: 5,500:- ex moms

security guard controlling indoor entran

FÖRSTA HJÄLPEN SÄKERHETSPERSONAL

Ordningsvakter, väktare och skyddsvakter arbetar i frontlinjen och hanterar dagligen våldsamma situationer. Det är denna yrkeskategori som löper störst risk för stick och skärskador som direkt medför livshotande blödningar. Här behövs kunskapen om hur man på effektivast sätt identifierar och stoppar den typen av blödningar fram tills ambulans är på plats. 


Vi rekommenderar er att använda vårt sjukvårdskit där innehållet är anpassad för just livshotande blödningar. Vi genomför då utbildningen med exakt den sjukvårdsmateriel ni kan komma att behöva använda om olyckan är framme. På kursen lär man sig att sätta tourniquet och använda blodstoppande förband för att "packa" där man inte kan sätta en tourniquet, tex, ljumske och hals

Utbildning i kurslokal (ni står för lokal)

Omfattning: 4 timmar

Deltagare: Max 12 per tillfälle

Pris: 9,500 :- ex moms

Online (via teams/zoom)

Omfattning: 3 timmar

Deltagare: max 12 per tillfälle

Pris: 5,500:- ex moms

HLR & Förstahälpen: Tjänster
bottom of page