People sitting on the road after car cra

HLR & FÖRSTA HJÄLPEN

Corona-anpassade kurser under pandemin

Alla våra fysiska kurser är självklart anpassade efter rådande omständigheter. Det är viktigt för oss att du som kund och deltagare ska känna dig trygg på våra kurser.  Deltagarna ska kunna hålla godkänt avstånd så vi minimerar risken för smittspridning, samt att vi vidtagit som krav på symtomfritt deltagande, användande av munskydd vid behov  mm. 

 
Woman giving cardiopulmonary resuscitati

VUXEN HLR

Här får deltagaren kunskapen som krävs för att självständigt hjälpa en vuxen person som drabbats av hjärtstopp. Utbildningen består i huvudsak av praktisk träning. Kursen riktar sig till den breda allmänheten såsom kommuner, företag och föreningar. Vi är certifierade HLR instruktörer, vi följer HLR-rådets senaste riktlinjer vilket innebär att du kan försäkra dig om att du får en kvalitetssäkrad kurs. Här får du bl.a. lära dig att använda en hjärtstartare, utföra HLR med god kvalité och hur man agerar vid luftvägsstopp.

Kursen tar ca 2 tim

BARN HLR

Den här kursen inriktar sig på hjärt- och lungräddning för barn och är avsedd för föräldrar/familj och personal som jobbar med barn som t.ex. förskolor och skolor. Under utbildningen går vi igenom hur man utför HLR på barn från 0 år och upp till puberteten. Du får också lära dig hur du hanterar luftvägsstopp när ett barn satt i halsen. Vi är certifierade HLR instruktörer, vi följer HLR-rådets senaste riktlinjer vilket innebär att du kan försäkra dig om att du får en kvalitetssäkrad kurs.


Kursen tar ca 2 tim

Woman performing cardiopulmonary resusci
First aid at knee trauma. First aid by g

AKUT OMHÄNDERTAGANDE S-CABCDE

Under den här kursen ger vi personalen både teoretiska och praktiska kunskaper i akut omhändertagande (prehospitalt) Vi utgår ifrån S-CABCDE och adderar mervärden från försvarsmaktens metodik för systematiskt omhändertagande. Vi arbetar med en mix av teori och praktiska övningar. Vi ger er möjlighet att forma kursinnehållet baserat på er arbetssituation, bedömda och upplevda risker. Tex i  svårtillgängliga miljöer.

S = Safety / Är situationen eller platsen livsfarlig för dig själv eller den skadade?

C = Critical hemorrage / Sök snabbt efter livshotande blödning och stoppa den (Om misstanke finns)

A = Airway / Kontrollera och skapa fri luftväg.

B = Breathing / SE, LYSSNA, KÄNN och lär dig bedöma om andningsfrekvensen är bra nog.

C = Circulation and bleeding / Puls, andra yttre blödningar, kan inre blödning misstänkas?

D = Disability. Kontroll av medvetandegrad, känsel och rörelseförmåga.

E = Exposure - Skydda den skadade mot omgivningen. Skydda mot kyla. Helkroppsundersökning för att hitta andra skador.

BRANSCHUTBILDNINGAR FÖR EN TRYGGARE ARBETSPLATS

Syftet med våra färdiga paket är att personalen skall få lära sig hantera de risker som kan uppstå i just er arbetsmiljö. Vi har tagit hänsyn till bedömda risker och arbetsskadestatistik  i respektive arbetsmiljö. Med det som utgångspunkt har vi sedan format utbildningen för att just din personal skall få ut så mycket som möjligt av investeringen i att anlita oss. Naturligtvis finns det en god möjlighet att anpassa innehållet efter era önskemål. Vårt mål är att bidra till kunskaper för att rädda liv.
(Naturligtvis kan vi helt anpassa en kurs efter era önskemål)

The harvester working in a forest. Harve

FÖRSTA HJÄLPEN SKOGSENTREPRENAD

Arbete med maskiner medför alltid risker, de vanligaste arbetsskadorna inom skogsbruket är fallskador, klämskador och svåra blödningar orsakade av motorsågsolyckor. Även skär, stick och brännskador förekommer. Den största utmaningen för just skogsbruk kan vara otillgängligheten, det tar som regel lång tid för ambulanspersonal att nå fram, en annan utmaning är att personalen ofta arbetar ensamma det innebär att första hjälpen ur ett "självhjälps perspektiv" kunskaper är oerhört viktigt. På vår kurs får man lära sig hur man tar hand om sig själv, samt hur man förbereder hämtning av helikopter.


Vi rekommenderar er att använda vår sjukvårdsväska där innehållet är anpassad för de skadetyper som är vanligast. Vi genomför då utbildningen med exakt den sjukvårdsmateriel ni kan komma att behöva använda om olyckan är framme. 

Utbildning i kurslokal (Corona regler gäller)

Omfattning: 3 timmar

Deltagare: Max 7 per tillfälle

Investering: 9.500 :- ex moms

Online

Omfattning: 2 timmar

Deltagare: max 12

Investering: 4.500:- ex moms

Sjukvårdsväska 596 :- st ex moms

Industriella verktyg

FÖRSTA HJÄLPEN INDUSTRI & BYGG

De flesta allvarliga arbetsolyckorna i industrin och byggbranschen inträffar under arbete vid fasta maskiner eller med handhållna maskiner och verktyg. Risken att drabbas av den här typen av olyckor är större för

16–25-åringar än för anställda som är äldre än 25 år. (källa arbetsmiljöupplysningen)  Rapporten visar att de vanligaste orsakerna till arbetsskador i industrin och byggbranschen är avsaknad av utbildning, fel val av verktyg, bristande maskinskydd, stress/ouppmärksamhet och individuella misstag.  


Vi rekommenderar er att använda vår sjukvårdsväska där innehållet är anpassad för de skadetyper som är vanligast. Vi genomför då utbildningen med exakt den sjukvårdsmateriel ni kan komma att behöva använda om olyckan är framme. 

Utbildning i kurslokal (Corona regler gäller)

Omfattning: 3 timmar

Deltagare: Max 7 per tillfälle

Investering: 9.500 :- ex moms

Online

Omfattning: 2 timmar

Deltagare: max 12

Investering: 4.500:- ex moms

Sjukvårdsväska 596 :- st ex moms

security guard controlling indoor entran

FÖRSTA HJÄLPEN SÄKERHETSPERSONAL

Ordningsvakter, väktare och skyddsvakter arbetar i frontlinjen och hanterar dagligen våldsamma situationer. Det är denna yrkeskategori som löper störst risk för stick och skärskador som direkt medför livshotande blödningar. Här behövs kunskapen om hur man på effektivast sätt identifierar och stoppar den typen av blödningar fram tills ambulans är på plats. 


Vi rekommenderar er att använda vårt sjukvårdskit där innehållet är anpassad för just livshotande blödningar. Vi genomför då utbildningen med exakt den sjukvårdsmateriel ni kan komma att behöva använda om olyckan är framme. På kursen lär man sig att sätta tourniquet och använda blodstoppande förband för att "packa" där man inte kan sätta en tourniquet, tex, ljumske och hals

Utbildning i kurslokal (Corona regler gäller)

Omfattning: 3 timmar

Deltagare: Max 7 per tillfälle

Investering: 9.500 :- ex moms

Online

Omfattning: 2 timmar

Deltagare: max 12

Investering: 4.500:- ex moms

Sjukvårdskit 589:- st ex moms