SPEAR SYSTEM®️

Tony Blauers fokus och målbild har inte förändrats sedan 1979 när han började lära ut självförsvar. Sedan dess har han legat i absolut framkant i utvecklingen av personlig säkerhet globalt.

Hans mål har alltid varit att göra världen säkrare genom att succesivt utbilda fler individer.

Det är inte svårt att hålla med och dela hans målbild, och vi vill börja med dig.

Vi är stolta över att vara en certifierade utbildningspartner till Blauer SPEAR System® 

Välkommen på en av våra självförsvarskurser

 
PDR Logo.jpg
 

"Your ability to protect yourself or a loved one is inarguably the single most important skill you can possess."


-Coach Tony Blauer

 

Alla kan bli tryggare på en dag

Metodiken vi arbetar med heter S.P.E.A.R. namnet är en akronym för Spontaneous-Protection-Enabeling -Accelerated-Response som vi närmast översätter till spontant skydd möjliggör snabbare respons. Vi arbetar med principer och förhållningssätt som helt baseras på vår nedärvda fysiologi, psykologi och fysik. Metodiken har sin grund i djupa studier av hur verkliga angrepp och våldssituationer ser ut. Vi brukar säga att ”det är inte vad du tror, utan vad du ser” man behöver träna inför. Studerar man övervakningsfilmer från verkliga angrepp i publika miljöer ser man något helt annat än vad man ser på traditionella självförsvarsdemos på Youtube. Övar du aldrig i obalans fysiskt och mentalt har du troligtvis svårt att hantera en liknande situation i verkligheten. Du kan bli  "riktigt bra på fel saker". 

Viktigast i alla typer av självförsvar är naturligtvis att undvika att hamna i riskfyllda situationer där våld kan uppstå, men hur gör man det? hur vet man när risker uppstår? speciellt om man arbetar i en miljö där riskerna är högre tex inom psykiatrin, publika transporter, detaljhandeln som väktare och ordningsvakt. The SPEAR system lägger stor vikt på allt som händer innan det fysiska våldet, en vetenskapligt framtagen “blueprint” av hur våld uppstår i diverse olika scenarier ligger till grund för hur vi med ökad medvetenhet “awareness” kan stärka vår uppfattningsförmåga och därmed undvika tidigare. Vårt (människans) nedärvda försvarssystem än unikt, det finns inte en dator eller någon maskin som är i närheten så snabbt på att identifiera faror och reagera på dom. Utmaningen de senaste 200 åren är att vi lever i en allt mer skyddad tillvaro som faktiskt gjort oss tama. Vi är vana vid att det är “någon annan” som svarar för vår säkerhet och det har burit med sig att vi slutat lyssna och agera på vårt egna system. Vi lever i vår immunitetsillusion om att “det händer inte mig” och vi tar inte vår personliga säkerhet på samma allvar längre. 

Trygghet handlar om att skapa kännedom och kunskap om det man känner oro inför. På våra kurser får deltagarna helt nya kunskaper om hur människan fungerar i stressade situationer, om hur hot påverkas oss, och om hur våldets tidslinje ser ut. Vi lär ut hur man med enkla medel kan förebygga för att undvika / lugna samt grunderna för att kunna hantera fysiskt nödvärn speglat mot etik, moral och nödvärnslagen.  

87612571_751356225696949_5583936605581737984_n%20(1)_edited.jpg

TEORI

Fysiologi
Fysik
Psykologi
Våldets "blueprint"

85167406_2294826837486808_88204316054420

PRAKTIK

Reflexer
Kroppsvapen
Magkänslan

85155425_3505785986160672_33462885802877

SCENARIO

Realistisk scenarioövning med motståndare i High Gear™

85103298_507571316846230_160431548931034

FÄRDIGHETER = TRYGGHET

Ökad medvetenhet

Stärkt trygghet

 

MER OM SPEAR


The SPEAR System® is considered the world’s first and only behaviorally-based close self-defense system. It is based on science, psychology, and human biomechanics. It uses hard-wired reflexes to enhance personal defense by improving anyone’s ability to detect, intercept, and defend a sudden close quarter ambush.
The SPEAR System is not a martial art nor does it replace other martial art systems.


SPEAR is the study of human movement as it relates to violence, fear, and aggression.

BTS Logo White.jpg