Woman being followed.jpg

PERSONLIG SÄKERHET

Har du tänkt på att det är du som är först på plats när det händer? 

 

TAKTISKT TÄNK, KONFLIKTHANTERING OCH NÖDVÄRN

Hot och våld i arbetet är ett underskattat arbetsmiljöproblem som i vissa branscher ökat senaste åren. Problemet är allvarligt med tanke på konsekvenserna. Utöver risken för fysiska skador innebär det även en risk för psykisk ohälsa för de anställda. Ingen ska behöva känna sig otrygg på sin arbetsplats.  

Vi vill bidra till att du som arbetsgivare får upp ögonen för att det här är ett problem, speciellt om du verkar inom detaljhandeln eller andra publika serviceyrken. Vi har färdiga utbildningspaket som i grunden passar samtliga branscher men enkelt kan anpassas branschspecifikt. Till exempel för personal inom detaljhandeln, taxiförare, somatisk och psykiatrisk vård, väktare och annan säkerhetspersonal. Det vi lär ut är ett etiskt och moraliskt försvarsbar metodik som helt följer nödvärnslagen.  


Vi kan också leverera dokumentation till ert systematiska arbetsmiljöarbete om hur ni som arbetsgivare adresserat hot & våld genom utbildning med hänvisningar till relevanta föreskrifter i arbetsmiljölagen (AFS 1993:2)

BRANSCH UTBILDNINGAR FÖR EN TRYGGARE ARBETSPLATS

Syftet med våra färdiga paket är att personalen skall få lära sig hantera de risker som kan uppstå i just er arbetsmiljö. Vi har tagit hänsyn till bedömda risker och arbetsskadestatistik  i respektive arbetsmiljö. Med det som utgångspunkt har vi sedan format utbildningen för att just din personal skall få ut så mycket som möjligt av investeringen i att anlita oss. Naturligtvis finns det en god möjlighet att anpassa innehållet efter era önskemål. Vårt mål är att bidra till minskade risker för arbetsskador kopplade till hot och våld.

Vidare vill vi att du som arbetsgivare funderar på vad värdet egentligen är av att utrusta personalen med "larmknapp", om den anställde hinner trycka på sin larmknapp, hur lång tid tar det innan någon kan komma till undsättning? Det är den tiden den anställde måste kunna svara för sin egen säkerhet, och naturligtvis DU som arbetsgivare som investerar i denna typ av utbildning för din personal.

suddiga Store
Home Nurse Making Bed

TRYGGARE I BUTIK

Hot och våld i detaljhandeln ökar, det sker främst i samband med att personal kommer på personer med att snatta eller fuska med betalning i självbetjäningskassor. Den här kursen omfattar b.la verktyg för att bemöta aggressivitet och för att på enklast sätt kunna skydda sig själv om våld uppstår.

Utbildning i fält (Vi kommer till er där ni arbetar)

Omfattning: 4 timmar

Deltagare: Max 12 per tillfälle

Pris: 11.500 :- ex moms

Utbildning i kurslokal (ni står för lokal)

Omfattning: 4 timmar

Deltagare: Max 12 per tillfälle

Pris: 9.500 :- ex moms

Online (via zoom)

Omfattning: 3 timmar

Deltagare: max 12 per tillfälle

Pris: 5.500:- ex moms

TRYGGARE I VÅRDEN

Vårdpersonal möter dagligen medmänniskor som på olika sätt mår dåligt och kan bli aggressiva, inom akutsjukvården och psykiatrin kan både patienter och anhöriga bli våldsamma och behöver bemötas på ett säkert och tryggt sätt för alla parter. Även inom hemtjänsten sker årligen ett stort antal arbetsolyckor som beror på våld. Här passar vår metodik SPEAR  in utmärkt.

Utbildning i fält (Vi kommer till er där ni arbetar)

Omfattning: 4 timmar

Deltagare: Max 12 per tillfälle

Pris: 11.500 :- ex moms

Utbildning i kurslokal (ni står för lokal)

Omfattning: 4 timmar

Deltagare: Max 12 per tillfälle

Pris: 9.500 :- ex moms

Online (via zoom)

Omfattning: 3 timmar

Deltagare: max 12 per tillfälle

Pris: 5.500:- ex moms

Person Rolling resväska i Airport
security guard controlling indoor entran

TRYGGARE PÅ RESAN

Inte så aktuellt just nu under pandemin, men för er som fortfarande reser är det här en kurs som ger er nya insikter och kunskaper som i sin tur ger en viss ökad trygghet på resan.

Utbildning i fält (Vi kommer till er där ni arbetar)

Omfattning: 4 timmar

Deltagare: Max 12 per tillfälle

Pris: 11.500 :- ex moms

Utbildning i kurslokal (ni står för lokal)

Omfattning: 4 timmar

Deltagare: Max 12 per tillfälle

Pris: 9.500 :- ex moms

Online (via zoom)

Omfattning: 3 timmar

Deltagare: max 12 per tillfälle

Pris: 5.500:- ex moms

TRYGGARE ORDNINGSVAKT

Vi adderar relevanta delar ur SPEAR som komplement till det man redan lärt sig. Den "biologiska airbagen" minskar drastiskt riskerna för huvud och ansiktsskador. (Evidensbaserat)

Utbildning i fält (Vi kommer till er där ni arbetar)

Omfattning: 4 timmar

Deltagare: Max 12 per tillfälle

Pris: 11.500 :- ex moms

Utbildning i kurslokal (ni står för lokal)

Omfattning: 4 timmar

Deltagare: Max 12 per tillfälle

Pris: 9.500 :- ex moms

Online (via zoom)

Omfattning: 3 timmar

Deltagare: max 12 per tillfälle

Pris: 5.500:- ex moms