top of page

KUNSKAP GER TRYGGHET

Många oroar sig för hur dom skulle hantera en svår situation i arbetet, tex ett hjärtstopp, hot om våld eller att vara först på plats vid en allvarlig olycka. Vi kan inte blunda för att det kan hända oss, det är väl kanske det som skapar den där oroskänslan som många bär på. Oro föds av osäkerhet, går man länge med dessa känslor leder det garanterat till någon grad av ohälsa. Vi kan bota oro med trygghet, trygghet skapar vi genom utbildning och färdigheter. Har er personal utbildats, övat och prövat kommer deras trygghet absolut att stärkas till det bättre. Genom anpassade utbildningsupplägg förflyttar vi er personal från ett läge till ett annat. Vi utbildar företag, organisationer och privatpersoner i personlig säkerhet, konflikthantering, nödvärn samt HLR och första hjälpen.

Det är du som är först på plats när det händer

Gaupa_Trygghet_Röd_Stående.png
​Kunskap ger trygghet: Om
bottom of page